เกี่ยวกับเรา

About Us

จิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้า (Mouth&Foot Painting Artists)
          ก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1956โดยผู้เริ่มก่อตั้งเป็นผู้พิการด้วยโรคกล้ามเนื้อสลายชาวเยอรมัน นามว่า นาย เอ อี เสตคแมน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบของบริษัทและสำนักงานใหญ่ของจิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้าอยู่ที่ประเทศเยอรมัน  โดยจิตรกรผู้พิการทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทมีสมาชิกมากกว่า 700 คน ใน 74 ประเทศทั่วโลก  

          สำหรับประเทศไทยบริษัทได้เปิดดำเนินการมา 30 ปีโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือด้านการเงินและการดำรงชีพให้กับจิตรกรผู้พิการที่มี

ความสามารถด้านศิลปะโดยใช้ปากและเท้าวาดรูป  อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาผลงานด้านศิลปะมาผลิตเป็นบัตรอวยพร ปฏิทินตั้งโต๊ะ และสินค้าอื่นๆ

อีกมากมาย  เพื่อนำออกแสดงให้แก่ท่านผู้มีอุปการคุณได้มีโอกาสร่วมสนับสนุนและอนุเคราะห์ในผลงานของพวกเขาเหล่านั้นสำหรับสมาชิกในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน โดยสมาชิกทั้ง 9 ท่านได้รับ

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับคือการช่วยเหลือและส่งเสริมผลงานต่างๆออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ขององค์กร

จิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้า (The Mouth and Foot Painting Artists – MFPA) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีจิตรกรผู้พิการเป็นผู้กำกับดูแล และมีวัตถูประสงค์หลักเพื่อ

1.ติดต่อสื่อสารกับจิตรกรผู้พิการที่มีความผิดปกติจากการใช้มือไมได้ เนื่องมาจากภาวะความพิการตั้งแต่กำเนิด ป่วย หรือ พิการจากการประสบอุบัติเหตุ และปัจจุบันสามารถวาดรูปด้วยการใช้ปากหรือ เท้าแทนมือทั้งสองข้าง

2.เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับจิตรกรผู้พิการ ที่สนใจจะมาเรียนวาดรูป และสามรถนำเอาความสามารตรงนี้มาสร้างสรรค์ และช่วยเหลือตัวเองได้

3.ช่วยเหลือทางด้านคุณธรรมและด้านการเงินสำหรับผู้พิการเหล่านี้ที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นนักเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อจะได้พัฒนาฝีมือจนเป็นจิตรกรและเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์กรในที่สุด

4.ทำการก่อตั้งบริษัทเพื่อเป็นตัวกลางในการดำเนินการพิมพ์ผลงาน และจัดจำหน่ายผลงานด้านศิลปะ

5.เพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างสรรค์ผลงานให้กับจิตรกร ด้วยการนำงานศิลปะมาผลิตเป็นบัตรอวยพร  ปฏิทินตั้งโต๊ะ เป็นต้น เพื่อจัดจำหน่าย

6.เพื่อผลิตสิ่งพิมพ์ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์หลักขององค์กร

7.เพื่อช่วยเหลือจิตรกรผู้พิการบรรลุถึงความสำเร็จในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มชีวิตและช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเงินเป็นลำดับต่อไป


24 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 13608 ครั้ง